Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

DATUM VSTUPU V PLATNOST: 25. května 2018

Jako autorka tohoto blogu se starám o ochranu soukromí a chci, abyste se seznámili se způsobem, jakým shromažďuji, používám a zveřejňuji příspěvky. Tyto Pravidla o ochraně osobních údajů se týkají shromažďování a použití údajů na tomto blogu.

Používáním tohoto blogu souhlasíte s předpisy a podmínkami těchto Pravidel o ochraně osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJI

Údaje, které mi poskytnete. V okamžiku, kdy mi posíláte své otázky, chcete ode mě informace nebo mi posíláte zpětnou vazbu na tento blog nebo s ním spojeným, budu od vás požadovat relevantní osobní údaje jako je vaše jméno a e-mail.

JAK POUŽÍVÁM ÚDAJE

Údaje, které mi dobrovolně poskytnete, mohu použít následovně:

  • pro odpověď na vaše otázky a plnění vašich žádostí
  • pro posílání důležitých informací o blogu, o změnách předpisů, podmínek a směrnic a/nebo dalších administrativních informací.

DALŠÍ ZDROJE

  • Váš vyhledávač: Přes většinu vyhledávačů dochází ke shromažďování určitých údajů, jako údaje o vaší adrese, kontrole přístupů médiím (MAC), typu počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verzi operačního systému a typu a verzi internetového vyhledávače.
  • Cookies, pixel tagy, Beacon technologie a další podobné technologie: Cookies jsou malé datotéky s údaji, které váš vyhledávač zobrazuje na vašem počítači nebo zařízení. Termín “cookies” označuje cookies a další podobné technologie, jako jsou pixel tagy, Beacon technologie a průhledné GIF datotéky, jejichž používání je regulováno Směrnicí o EU o soukromí a elektronických komunikacích.

LOKACE TŘETÍCH STRAN

Tato Pravidla o ochraně soukromých údajů se nevztahují na soukromá, informace či nějakou další práci třetích stran a nejsem za ně zodpovědná, stejně jako za jakoukoliv třetí stranu, která spravuje jakoukoliv lokaci, jejíž odkaz tento blog obsahuje. Zveřejnění odkazu na blog neznamená, že schvaluji lokaci, jejíž odkaz je zveřejněn.

BEZPEČNOST

Používám rozumné organizační, technické a administrativní míry, abych ochránila osobní údaje, které mám pod kontrolou. Bohužel 100% bezpečnost přenosu údajů přes internet, stejně jako bezpečnost systému, který spravuje údaje, nemůže být garantována. Pokud máte důvod myslet si, že vaše interakce s tímto blogem již není bezpečná, prosím, ihned mě informujte o vašem problému tak, že mě budete kontaktovat v souladu s uvedenými pravidly v sekci “Kontaktujte mě”, který se nachází níže.

POUŽITÍ BLOGU ZE STRANY MLADŠÍCH OSOB

Blog není určen pro osoby mladší 13 let a je požadováno, aby tyto osoby přes blog neposkytovaly své osobní údaje.

CITLIVÉ ÚDAJE

Požaduji, abyste mi neposílali a nesdělovali žádné citlivé údaje (např, údaje ve spojení s rasovým a etnickým původem, politickým přesvědčením, náboženstvím a dalšími přesvědčeními, zdravím, trestnými činy z minulosti nebo členstvím v odborech) přes blog, ani žádným dalším způsobem.

AKTUALIZACE TĚCHTO PRAVIDEL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mám výhradní právo měnit Pravidla o ochraně osobních údajů. Prosím, podívejte s na “Datum vstupu v platnost” v horní části této stránky, abyste zjistili, kdy byla tato pravidla naposledy revidována. Eventuální změny vstoupí v platnost, až zveřejním revidovaná Pravidla o ochraně osobních údajů na blogu. Používáním blogu po těchto změnách souhlasíte s revidovanými Pravidly.

KONTAKTUJTE MĚ

Pokud máte ve spojitosti s Pravidly o ochraně osobních údajů jakékoliv další otázky, prosím, kontaktujte mě.

Mějte na paměti, že komunikace přes síť není vždy bezpečná, proto vás prosím, abyste ve vašich otázkách neuváděli citlivé údaje.